KROSSAR ALLT !!

Maskiner för husproduktion och träbearbetning. Här ser du Rivare från vår leverantör.

Rivare

Robust är ett innovativt företag i Slovenien, på gränsen till Italienska industribältet. Med kreativa idéer har De tagit fram en förtugg som höjer verkningsgraden i processen med 50-70 %. Detta med en marginell energitillförsel! Den kan på olika sätt monteras in i online flödet

Bäst utnyttjandegrad erhålles vid skrymmande avfall såsom emballage och engångspall. Maskinerna är som namnet avslöjar mycket robusta och de tyngsta inom sitt område. Varför inte köra materialet direkt till brikettpressen ! - Vi hjälper Er att avlägsna skruv och spik.

ROBUST SD 40

KAPACITET 0,5 - 1,5 M3/TIM

Bild: 2021-03/Robust-SD-40.jpg

ROBUST SD 60

KAPACITET 1 - 4 M3/TIM

Bild: 2021-03/robust-SD-60.jpg

ROBUST SD 70

KAPACITET 3 - 5 M3/TIM

Bild: 2021-03/robust-SD-70.jpg

ROBUST SD 90

KAPACITET 4 - 7 M3/TIM

Bild: 2021-03/robust-SD-90.jpg

ROBUST SD 90 XL

KAPACITET 5 - 8 M3/TIM

Bild: 2021-03/robust-SD-90-xl.jpg

ROBUST MONSTER

MED FÖRTUGG
KROSSAR UPP TILL 60 ST PALL I TIMMEN !!!

Bild: 2021-03/robust-monster.png