Tuggar

ROBUST flistuggar KROSSAR ALLT !!

Bild: 2019-04/rivare.jpg

Rivare

Robust är ett innovativt företag i Slovenien, på gränsen till Italienska industribältet. Med kreativa idéer har De  tagit fram en förtugg som höjer verkningsgraden i processen med 50-70 %. Detta med en marginell energitillförsel! Den kan på olika sätt monteras in i online flödet

Bäst utnyttjandegrad erhålles vid skrymmande avfall såsom emballage och engångspall. Maskinerna är som namnet avslöjar mycket robusta och de tyngsta inom sitt område. Varför inte köra materialet direkt till brikettpressen ! - Vi hjälper Er att avlägsna skruv och spik.