Limspridare

Vad vill vi åstadkomma med en limspridare ?

  • Lägga ett jämnt limskikt
  • Ha ett hanterbart underhåll / rengöring
  • Lättanvänd och okomplicerad
  • Hög säkerhet pga klämrisken
  • Flexibel med optimal verkningsgrad
  • Gynnsam återbetalningstid

Detta uppfyller vår italienska expert OSAMA TECH. Med 40 år i branschen och en ständig utveckling har Osama expanderat och blivit störst inom både trä och flera andra segment inom byggsektor mm.

Segmentet sträcker sig över hela spannet. Från små semi aut limspridare upp till helautomatiska Hotmelt anläggningar.